Публікації

Список наукових статей, котрі спираються на матеріали Черкаського археологічного музею:

 1. Бобровська О.В., Сиволап М.П. Поховання черняхівської культури з підвісками-«кошиками» на Середньому Дніпрі // Старожитності І тис. н.е. на території України. – Київ, 2003. – С.33-43.
 2. Васильченко О.В. Нові матеріали культури багатоваликової кераміки на Черкащині // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 2001.
 3. Гугля В.І., Сиволап М.П. Пізньосередньовічна керамічна іграшка з Черкаського Подніпров’я // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип.13. – Київ-Луганськ, Шлях, 2004. – С.106-109.
 4. Гугля В.І., Сиволап М.П. Керамічний комплекс із с.Новоселиці Чигиринського району: пічні кахлі XVIII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип.14. – Київ-Луганськ, Шлях, 2005. – С.50-54.
 5. Залізняк Л.Л., Дєткін А.В., Сиволап М.П. Мезолітична стоянка Дніпровець біля Черкас // Кам’яна доба України. – Київ, Шлях, 2004. – Вип.5. – С.204-216.
 6. Макуха М.А., Сиволап М.П., Шандор О.О. Пізньосередньовічне поселення Леськи-Мис: кахлі з геометричним орнаментом // ХІV Наукова сесія Наукового т-ва ім.Т.Шевченка у Черкасах: Зб. тез доп. на засіданнях секцій і комісій осередку НТШ у Черкасах. – Черкаси, 2003.
 7. Пашковський О., Сиволап М. Пізньосередньовічне скло поселення Леськи-Мис: спроба систематизації // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип.14. – Київ-Луганськ, Шлях, 2005. – С.95-103.
 8. Сиволап М.П. Деякі підсумки дослідження пам’яток ямної культури на Черкащині (з розкопок ЧЛАЕ) // Наукова конференція Осередку НТШ у Черкасах (ІХ березнева Наукова сесія НТШ). – Черкаси, 1998.
 9. Сиволап М.П. Нововиявлені поселенські пам’ятки ямної культури Середньої Наддніпрянщини // Матеріали міжнародної археологічної конференції “Етнічна історія та культура населення степу та лісостепу Євразії (від кам’яного віку по раннє середньовіччя)”. – Дніпропетровськ, “Нова ідеологія”, 1999. – С.68-73.
 10. Сиволап М.П. Коротка характеристика середньодніпровських пам’яток ямної культурно-історичної області // Український селянин. – Черкаси, 2001а. – Вип.3. – С.77-80.
 11. Сиволап М.П. Середня Наддніпрянщина в системі пам’яток ямної культурно-історичної області // Проблемы истории и археологии Украины. – Харків, 2001б. – С.34-35.
 12. Сиволап М.П. Дослідження поселення ямної культури Десятини в Середній Наддніпрянщині у 1995-2002 роках // Археологічні відкриття в Україні 2000-2002 рр. – Київ, 2003а. – С.254-257.
 13. Сиволап М.П. Попередні підсумки розкопок поселення Десятини на Чигиринщині // Історичний феномен Чигиринського краю. – Київ, ТОВ “Вид. Аратта”, 2003б. – С.50-55.
 14. Сиволап М.П., Сиволап Л.Г. Праіндоєвропейські пам’ятки Чигиринщини (нові поселення ямної культури) // Черкащина в контексті історії України. Матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини. – Черкаси, Ваш дім, 2004. – С.51-59.
 15. Сиволап М.П. Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини Черкаського національного університету // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, Вид. ДНУ, 2007. – Вип. 5. – С.286-296.
 16. Сиволап М.П., Сиволап О.М. Археологічний музей Середньої Наддніпрянщини Черкаської міської ради // Розвиток музейної справи на Черкащині. До 90-річчя заснування обласного краєзнавчого музею. – Матеріали науково-практичної конференції 18 червня 2008р. – Черкаси, 2008. – С.100-103.
 17. Сиволап М.П., Сиволап Л.Г. Найдавніші стоянки первісних людей у нашому краї (за матеріалами археологічних досліджень 2002-2006 років) // Черкащина в контексті історії України. Матеріали ІІІ-ї науково-краєзнавчої конференції Черкащини. – Черкаси, Ваш дім, 2008. – С.128-141.
 18. Сиволап М.П., Гопкало О.В. Розкопки курганів у верхоріччі р.Золотоношки // Vita Antiqua. – Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2009. – №7-8. – С.142-145.
 19. Сыволап М.П. Краткая характеристика памятников ямной культуры Среднего Поднепровья // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. – Самара, 2001. – С.109-117.
 20. Сыволап М.П. Новые данные о хозяйстве племен ямной культуры Центральной Украины // Материалы Международной научной конференции «Маргулановские чтения-2008». – Караганды, 2008.
 21. Степанчук В.Н., Сиволап М.П., Ветров Д.А., Озеров П.И. Обследование палеолитических местонахождений в бассейне р. Большая Высь в 2004 году // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр. – Київ-Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – С.34-39.
 22. Степанчук В.Н., Рыжов С.Н., Ветров Д.А., Сиволап М.П. Разведки палеолитических памятников на пограничье Черкасской и Кировоградской областей в октябре 2007 г. // Археологічні дослідження в Україні 2007 р. – Київ, 2008. – С.331-334.
 23. Степанчук В.Н., Сиволап М.П., Матвиишина Ж.Н., Кармазиненко С.П. Исследования палеолитических памятников на юге Черкасской области в 2008 г. // Археологічні дослідження в Україні 2008 р. – Київ: Академперіодика, 2010. – С.281-283.
 24. Лавріненко Н., Кукса Н., Сиволап М. Гетьманський Пустинно-Миколаївський Медведівський монастир. – Черкаси, 2012. – 88с.
 25. Сиволап М.П. Нові дані про господарство племен ямної культури Центральної України // VII Богданівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 417-річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – с.140-144.
 26. Mykhaylo P. Syvolap. Middle Dnieper Area in the System of Pit-Grave Relics of Eearly Bronze Age // VIth Annual Meeting. European Association of Archaeologists. Final programme and abstracts. – Lisbon, 2000. – P.137.
 27. O'Connell T.C., Levine M.A., Hedges R.E.M. The importance of fish in the diet of central Eurasian peoples from the Mesolithic to the Early Iron Age // Late Prehistoric Exploitation of the Eurasian Steppe. – Cambridge, The McDonald Institute for Archaeological Research, 2000. – V.ІІ. – P.302-312.
 28. Mykhaylo P. Syvolap. The Settlement System of Pit-Grave Culture of Central Ukraine // 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts. – Vilnius, 2016. – P.586-587.

Газетні, журнальні та інтернет-публікації

Горщики антів і блюдце Піддубного: 5 цікавинок із виставки “Глина. Музей. Історія” // Рідна Черкащина. – 14 червня 2016.

У Черкасах показали посуд з тисячолітньою історією // Про все. – 14 червня 2016.

Телепередачі про музей

Порпленко Ю. Археологи взялися досліджувати Панський острів // 24 канал. – Черкаси. – 1 серпня 2016.